QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỨC THU CHO THUÊ PHÒNG HỌC PHÒNG HỌP HỘI TRƯỜNG PHÒNG MÁY KHUÔN VIÊN LÀM SỰ KIỆN QUAY PHIM QUAY QUẢNG CÁO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỨC THU CHO THUÊ PHÒNG HỌC PHÒNG HỌP HỘI TRƯỜNG PHÒNG MÁY KHUÔN VIÊN LÀM SỰ KIỆN QUAY PHIM QUAY QUẢNG CÁO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỨC THU CHO THUÊ PHÒNG HỌC PHÒNG HỌP HỘI TRƯỜNG PHÒNG MÁY KHUÔN VIÊN LÀM SỰ KIỆN QUAY PHIM QUAY QUẢNG CÁO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỨC THU CHO THUÊ PHÒNG HỌC PHÒNG HỌP HỘI TRƯỜNG PHÒNG MÁY KHUÔN VIÊN LÀM SỰ KIỆN QUAY PHIM QUAY QUẢNG CÁO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH