THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN SỬA CHỮA CẢI TẠO MẶT BẰNG MẶT NGOÀI KTX 9 TẦNG