- Thời gian: 13:15 - 16:00, ngày 23/11/2023

- Địa điểm: Hội trường lầu 10 (B2-10.01), số 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức

- Quyền lợi khi tham gia: Sinh viên được cộng điểm rèn luyện khi tham gia và có cơ hội được nhận làm thực tập sinh của Sacombank.

- Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/dFkowCUBXeBT43A97

NGÀY HỘI THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG SACOMBANK 2024
NaN