Năm 2023, mặc dù áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh đa dạng và đã công bố kết quả các phương thức xét tuyển sớm, nhưng xét kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn là phương thức tuyển sinh chủ yếu tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB). Với khoảng 60% - 65% chỉ tiêu tuyển sinh dành cho phương thức này, tương đương khoảng 2200 – 2400 chỉ tiêu.

       Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu – HUB tổng hợp, trả lời một số câu hỏi thường gặp liên quan đến quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, cũng như các phương thức khác vào Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB). Mời các bạn cùng theo dõi để chúng ta cùng hiểu đầy đủ và chính xác để có một kỳ tuyển sinh thành công nhé.

Câu 1: Trường dành bao nhiêu chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ? 

        Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của các chương trình đào tạo cụ thể như sau:
     - Chương trình ĐHCQ chuẩn : 85 – 90%  chỉ tiêu
     - Chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 30 – 40%  chỉ tiêu
     - Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng: 15 – 20% chỉ tiêu

      Tổng cộng khoảng 2200 - 2400 chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, tương đương 60 - 65%  tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐHCQ năm 2023. Đây là điểm đáng lưu ý trong bối cảnh nhiều trường đại học lớn dành phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh cho các phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ, xét điểm điểm thi đánh giá năng lực …

Câu 2: Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, từng chương trình theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 ?

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh dành hơn 60 chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
 

Câu 3: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào HUB bằng điểm thi tốt nghiệp THPT như thế nào ?

        Từ ngày 10/07 đến 17h00 ngày 30/7/2023 các thí sinh được quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (cập nhật, sửa, xem) thông tin trên hệ thống.

        Việc đăng ký NVXT đối với các ngành, nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống xét tuyển của Bộ GDĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

          Từ 31/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2022, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

          Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn tại đây

Câu 4: Em muốn đăng ký ngành Tài chính Ngân hàng/Quản trị kinh doanh/Kế toán của chương trình chất lượng cao bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT thì em phải đăng ký như thế nào như thế nào? 

          Nếu muốn đăng ký vào ngành Tài chính Ngân hàng/Quản trị kinh doanh/Kế toán của Chương trình chất lượng cao  của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các thông tin đăng ký bao gồm:

       + Thứ tự nguyện vọng: (Theo lựa chọn của thí sinh)
       + Mã trường: NHS         

   + Tên Trường: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh    

   + Mã nhóm ngành/ngành/chương trình: 7340001

   + Tên nhóm ngành/ngành/chương trình: Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao 

    Sau khí trúng tuyển thí sinh sẽ được lựa chọn 1 trong 03 ngành Tài chính Ngân hàng/Quản trị kinh doanh/Kế toán theo nguyện vọng.

   Đặc biệt, hệ thống sẽ không có trường thông tin về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn tổ hợp môn tối ưu cho thí sinh.

Câu 5: Em muốn đăng ký ngành Tài chính Ngân hàng của chương trình ĐHCQ chuẩn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thì em phải đăng ký như thế nào ? 

          Nếu muốn đăng ký vào ngành Tài chính Ngân hàng  Chương trình ĐHCQ chuẩn của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thí sinh sẽ đăng ký:
   + Mã trường: NHS         

   + Tên Trường: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh                            

   + Mã nhóm ngành/ngành/chương trình: 7340201
   + Tên tuyển sinh (ngành/ tên nhóm ngành) :  Tài chính ngân hàng

       Tương tự đối với các ngành thuộc chương trình ĐHCQ chuẩn: Quản trị kinh doanh/Kế toán/Kinh tế Quốc tế/Hệ thống thông tin quản lý/Luật Kinh tế/Ngôn ngữ Anh.

Đặc biệt, thí sinh lưu ý hệ thống sẽ không có trường thông tin về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn tổ hợp môn tối ưu cho thí sinh.

Câu 6: Em muốn đăng ký ngành Quản trị kinh doanh của chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng thì em phải đăng ký như thế nào như thế nào? 

Nếu muốn đăng ký vào ngành Quản trị kinh doanh thuộc Chương trình Quốc tế song bằng, thí sinh sẽ đăng ký 
   +  Mã trường: NHS         

   + Tên Trường: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh                            

   + Mã nhóm ngành/ngành/chương trình: 7340002

+ Tên nhóm ngành/ngành/chương trình: Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng 

Sau khí trúng tuyển thí sinh sẽ học ngành Quản trị kinh doanh và lựa chọn học 1 trong 04 Chương trình gồm: Quản trị kinh doanh, Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính theo nguyện vọng.

Đặc biệt, thí sinh lưu ý hệ thống sẽ không có trường thông tin về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn tổ hợp môn tối ưu cho thí sinh.

Câu 7: Thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng và có thể được trúng tuyển bao nhiêu nguyện vọng.

      Thí sinh được đăng ký vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Câu 8: Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn trúng tuyển của các nguyện vọng có khác nhau không? Thí sinh đăng ký nguyện vọng 3 vào trường có bất lợi gì so với các bạn đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 1 không ? 
        Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Nhà trường xét tuyển không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký. Trừ trường hợp thí sinh bằng điểm nhau và bằng nhau về tiêu chí phụ ở cuối danh sách, khi đó trường mới xét ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký cao hơn nguyện vọng cao hơn. 

Câu 9: Thí sinh nên đăng ký nguyện vọng bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển vào HUB nói riêng cũng như tăng cơ hội trúng tuyển nói chung ?     

        Có 03 điểm quan trọng trong Quy chế tuyển sinh: (1) Thí sinh được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng; (2) Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất có thể; (3) Các nguyện vọng thứ tự khác nhau được xét bình đẳng với nhau. Thí sinh sử dụng các lợi điểm này khi thực hiện đăng ký nguyện vọng:

          + Tận dụng tối đa quyền đăng ký nguyện vọng, tránh trường đăng ký quá ít nguyện vọng, do đó tự làm hạn chế cơ hội của mình. Nhưng đăng ký quá nhiều nguyện vọng, quá dàn trải cũng là điều không nên.

       + Sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo mức yêu thích của bản thân với ngành/chương trình và trường, không sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo khả năng trúng tuyển (điểm chuẩn các năm trước). Thí sinh tránh tâm lý không dám đăng ký nguyện vọng vào các ngành/trường mình mong muốn do sợ không đủ điều kiện trúng tuyển.     

        + Thí sinh nên mạnh dạn đăng ký các nguyện vọng (1,2, …) ở các ngành, chương trình, trường mà mình ưa thích nhất (tạm gọi là nhóm kỳ vọng), đăng ký nguyện vọng (3,4 …) ở những ngành/trường có mức ưa thích tiếp theo  (nhóm thực tế) và cũng đừng quên đăng ký các nguyện vọng sau ở các ngành, chương trình, trường có mức độ ưa thích thấp hơn nhưng có thể cơ hội trúng tuyển cao hơn (tạm gọi là nhóm dự phòng). Điểm chuẩn các năm trước là một trong những tiêu chí giúp thí sinh xác định các nhóm này.

         Theo cách này, các em vừa có cơ hội đạt nguyện vọng mong muốn nhất, vừa duy trì cơ hội trúng tuyển ở các nguyện vọng khác.

Câu 10: Điểm chuẩn trúng tuyển của các tổ hợp khác nhau (A00, A01, D01…) có khác nhau không, hay được xét chung ?

      Các thí sinh cần xem kỹ trong đề án tuyển sinh của từng trường. Riêng tại HUB, các tổ hợp môn được xét bình đẳng như nhau, điểm chuẩn trúng tuyển hoàn toàn giống nhau.

Đặc biệt, thí sinh lưu ý hệ thống sẽ không có trường thông tin về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn tổ hợp môn tối ưu cho thí sinh.

Câu 11: Em muốn học ngành Tài chính Ngân hàng tại HUB nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT của em thấp hơn điểm chuẩn các năm trước của Trường; ngành Tài chính Ngân hàng của trường khác em không thích bằng nhưng có điểm chuẩn các năm trước thấp hơn HUB, khả năng trúng tuyển của em có thể cao hơn. Vậy em nên đăng ký nguyện vọng như thế nào ? Nếu em đăng HUB là nguyện vọng 1 nhưng không trúng tuyển,  em có bất lợi gì khi xét nguyện vọng 2 không ?

       Như đã phân tích ở trên, em nên đăng ký ngành, trường em yêu thích và muốn học nhất (Ngành Tài chính Ngân hàng – ĐH Ngân hàng) ở nguyện vọng 1; và đăng ký Ngành TCNH – Trường khác ở nguyện vọng 2. Nếu em trúng tuyển nguyện vọng 1 thì đúng như mong muốn của em. Nếu em không trúng tuyển nguyện vọng 1, em sẽ được xét tiếp nguyện vọng 2, và em không gặp bất lợi gì do các thí sinh được xét chọn bình đẳng theo điểm, không phân biệt thự tự ưu tiên nguyện vọng.

     Nếu em đăng ký ngược lại, Ngành TCNH – Trường khác ở nguyện vọng 1; Ngành Tài chính Ngân hàng – ĐH Ngân hàng) ở nguyện vọng 2. Khi đã trúng tuyển nguyện vọng 1 em sẽ không được xét nguyện vọng 2 nữa kể cả điểm của em có cao hơn điểm chuẩn Ngành Tài chính Ngân hàng – ĐH Ngân hàng.

       Em xem hướng dẫn cách đặt nguyện vọng chi tiết tại câu 10 để vừa có cơ hội trúng tuyển nguyện vọng mong muốn nhất, vừa duy trì cơ hội trúng tuyển ở các nguyện vọng khác.

Câu 12: Em đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm vào một trường khác, hiện giờ em có thể đăng ký xét tuyển vào HUB bằng điểm thi tốt nghiệp THPT được không ? Và nếu không trúng tuyển vào HUB thì em còn được xét trúng tuyển vào ngành em đã đạt điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm không ?

         Nếu bạn đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm vào một trường khác, bạn vẫn hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển vào HUB bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Bạn có thể đăng ký như sau:

          Nguyện vọng 1: ngành/chương trình bạn muốn học tại HUB (xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

          Nguyện vọng 2: ngành/chương trình bạn đã đạt điều kiện trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm tại trường khác.

          Nếu bạn trúng tuyển nguyện vọng 1 bạn sẽ không trúng tuyển nguyện vọng 2; nếu bạn không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào HUB, bạn sẽ được xét trúng tuyển nguyện vọng 2 vào ngành/chương trình bạn đã đạt điều kiện trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm tại trường khác.

          Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho thí sinh.

Câu 13: Em được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển vào Chương trình ĐHCQ chất lượng cao bằng phương thức tổng hợp, em muốn học Chương trình này luôn thì em sẽ đăng ký lên hệ thống như thế nào ?

   Trường hợp em đã đăng ký xét tuyển bằng Phương thức tổng hợp (Học bạ kết hợp thành tích THPT) và đã được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển, em sẽ đăng ký lên hệ thống của Bộ như sau:

        + Mã trường: NHS         

   + Tên Trường: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh                            

   + Mã nhómngành/ngành/chương trình: 7340001
   + Tên tuyển sinh (ngành/ tên nhóm ngành: Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao 

   + Thứ tự nguyện vọng: Theo lựa chọn của thí sinh (*)

        (*) Nếu thí sinh đăng ký thứ tự nguyện vọng là Nguyện vọng 1 thí sinh chắc chắn chính thức trúng tuyển vào Chương trình ĐHCQ chất lượng cao. Nếu thí sinh đăng ký ở Nguyện vọng 2 và trúng tuyển Nguyện vọng 1 thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển, nếu không trúng tuyển NV1 thí sinh sẽ được công nhận trúng tuyển Chương trình chất lượng cao ở nguyện vọng NV2.

Câu 14: Em chưa đăng ký xét tuyển vào Trường bằng phương thức tổng hợp (học bạ + thành tích THPT), em có thể đăng ký xét tuyển trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo không ?

         Hiện tại, nếu em chưa đăng ký xét tuyển vào Trường bằng phương thức tổng hợp (học bạ + thành tích THPT) tại Trường, hoặc đã đăng ký xét tuyển nhưng không đủ điều kiện trúng tuyển, nếu bạn đăng ký nguyện vọng các chương trình ĐHCQ chất lượng cao, ĐHCQ quốc tế song bằng bằng trên Hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo hệ thống sẽ tự động xét theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

       Vào thời điểm hiện tại, Chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng đang nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ THPT và phỏng vấn với 280 chỉ tiêu, nếu bạn còn quan tâm đến phương thức học bạ tại Trường, bạn có thể lưu ý chương trình này.

 

Câu 15: Em đã đăng ký xét tuyển vào HUB bằng phương thức tổng hợp/Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính và được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển. Nhưng em là thí sinh đã tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do) chưa thực hiện đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống xét tuyển của BGD&ĐT phải làm thế nào ?

        Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023. Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (Phụ lục V), nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản, mật khẩu phục vụ công tác tuyển sinh.

        Sau khi đăng ký thông tin và có tài khoản, thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống bình thường như đã hướng dẫn ở trên.       

Câu 16: Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, việc này có ảnh hưởng gì đến việc tuyển sinh và đào tạo chương trình chất lượng cao tại trường ?

          Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Nhưng chúng ta cần hiểu đúng, việc bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT  không có nghĩa là bãi bỏ chương trình đào tạo chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục đại học.

        Khung pháp lý theo Luật giáo dục đại học 2018 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP cho phép của cơ sở giáo dục công lập  được tự xác định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội. Đối với chương trình chất lượng cao đang triển khai, Nhà trường đã xác định các điều kiện đào tạo, chuẩn đầu ra, điều kiện đảm bảo chất lượng của chương trình, định mức học phí nhằm bù đắp các chi phí đào tạo và công bố công khai tới người học và xã hội.

       Việc bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh và đào tạo tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2023 và trong những năm tới, trong đó có công tác tuyển sinh và đào tạo chương trình chất lượng cao. Nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh và triển khai đào tạo các Chương trình chất lượng cao (còn gọi là chương trình tiếng Anh bán phần) trong năm 2023 và nhiều năm tới, đồng thời đầu tư mạnh mẽ hơn để tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình, nâng cao tỷ trọng các môn giảng dạy bằng tiếng Anh trong chương trình theo lộ trình phù hợp.

          Rất mong được chào đón các bạn với tư cách là những thành viên mới của đại gia đình HUB.