Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

       Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 6 năm 2023. 

         Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo điều kiện trúng tuyển theo Phương thức tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT); Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh như sau:

  1. Điều kiện chung:

        Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức vào Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh khi đáp ứng cả 03 điều kiện sau:

  • Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh đã công bố.
  • Thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được công nhận trúng tuyển trên hệ thống đúng theo quy định. (Xem chi tiết tại mục 6).
  1. Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT)
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thông báo điểm đạt điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm
(*) Lưu ý: Điểm chuẩn trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định.

             Đối với Chương trình ĐHCQ chất lượng cao, sinh viên sẽ chọn 01 trong 03 ngành (Tài chính Ngân hàng , Quản trị kinh doanh, Kế toán) sau khi nhập học chính thức. Đối với chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng, sinh viên sẽ chọn ngành Quản trị kinh doanh (bao gồm 4 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính; Quản lý chuỗi cung ứng)

  1. Điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thông báo điểm đạt điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm
   (*) Lưu ý: Điểm chuẩn trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định. Điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh đã quy đổi về thang 30 điểm.
  1. Tra cứu kết quả xét tuyển:

        Kết quả xét tuyển sẽ được cập nhật trên tài khoản đăng ký xét tuyển của thí sinh tại websitewww.xettuyen.hub.edu.vn và gửi email đến thí sinh trước ngày 30/6/2023.

       Kết quả xét tuyển căn cứ dựa trên thông tin khai báo trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

         Phúc khảo kết quả xét tuyển:

       Thí  sinh cần phúc khảo kết quả xét tuyển vui lòng nộp đơn yêu cầu phúc khảo về Trường:

        Thời gian :   Trước 17h thứ 2 ngày 3/7/2023

        Hồ sơ gồm có:

             -    Đơn đề nghị phúc khảo (Theo mẫu đính kèm)

             -    Lệ phí phúc khảo : 100.000 đồng

            -    Nơi nhận : Phòng Đào tạo – 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 TP. Hồ Chí Minh (Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện). Trường hợp gửi bưu điện ngoài bìa hồ sơ thí sinh  ghi rõ “Đơn đề nghị phúc khảo xét tuyển đại học chính quy 2023” và nộp lệ phí phúc khảo ngân hàng. Thông tin chuyển khoản ghi rõ : HỌ VÀ TÊN THÍ SINH _ SỐ CMND_ LỆ PHÍ PHÚC KHẢO ĐHCQ.

  1. Thủ tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục thực hiện đăng ký Nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) theo quy định từ ngày 10/7/2023 đến hết 17h ngày 30/7/2023.